אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 704
04/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50cf
R101518
04/2016
04/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
04/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381