אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עיריית ראשון לציון
12/03/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P378777
09/2019
09/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
12/03/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395