אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 006
26/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
100Cf
UT2020
06/2010
05/2019
אלומניום
228 BAR
אלומיניום
כן
26/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393