אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אייל אלמקיה
24/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7
R101490
04/2016
04/2016
אלומניום
psi 3000
אלומיניום
כן
24/06/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379