אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
19/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
7.2
CC194066
04/2014
05/2019
צהוב
207
אלומיניום
כן
01/05/2020
יש מדבקה ירוקה עם רקעה לבן. שיגיעה עם המיכל מהיצרן.
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371