אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

בועז זמיר
19/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
10 ליטר
AWC150UT
04/2018
04/2018
שחור
232 אט
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
19/06/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406