אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

איתן מהר"מ
01/07/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
P143800
09/1994
07/2017
אלומניום
200
אלומיניום
לא
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380