אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 034
26/12/2019
Worthington
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50Cf
CC304081
03/2016
03/2016
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
11/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393