אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

יחיאל פרץ
09/06/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3Liter
TCM130
03/2019
03/2019
לבן
232BAR
פלדה
כן
09/06/2021
מיכל חמצן למערכת סגורה
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381