אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה פוצקר
28/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12.0Liter
00/041/045
01/2000
06/2016
שחור
200BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
28/10/2020
נקי לשימוש בתערובות ניטרוקס מוכנות מרטש עד 40% חמצן
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381