אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שבי רוטמן
29/09/2019
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
10L
LWG124
06/2015
06/2015
שחור
232 BAR
פלדה
רשת, מגף, ידית, פקק ברז
כן
29/09/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381