אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ראי שנקר
16/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
P353344
01/2019
01/2019
כסוף
207 אט
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
16/09/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406