אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלביט מערכות
26/07/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.1 ליטר
AS0835557
01/2020
01/2020
כסוף
207 אט'
אלומיניום
כן
26/07/2021
לא

ניר צמח
DecoStop Israel
29406