אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אלכס קוקס
21/05/2020
LUXFER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
P350982
01/2019
01/2019
ללא
3000 PSI
אלומיניום
כן
21/05/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379