אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מועדון צלילה רופין 14
08/03/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P144487
02/2012
01/2020
אפור
207BAR
אלומיניום
כן
08/03/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395