אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

חמודי חמדאן
28/10/2019
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
18Liter
91/055/067
04/1991
08/2015
צהוב
220 BAR
פלדה
מגף
כן
28/10/2020
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381