אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 004
11/12/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
AS0592590
08/2010
11/2019
תכלת
207 BAR
אלומיניום
כן
04/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393