אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אסף הלפרין
06/02/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
3L
TLF057
08/2019
08/2019
לבן מקורי
232 ATM
פלדה
אביזרים נילווים: מגן פלסטיק
כן
06/02/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379