אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ארנון
01/11/2020
Roth Mion
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15.1Liter
37899
01/1991
07/2019
צהוב
200BAR
פלדה
רשת, מגף
כן
01/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381