אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אריה טולדנו
25/02/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P378774
09/2019
09/2019
אפור
207BAR
אלומיניום
מגף
כן
25/02/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395