אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מיכאל גולדשטיין
19/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
80Cf
AS0772128
08/2017
08/2017
אלומניום
207BAR
אלומיניום
ריג לדקו'/סטייג'
כן
19/05/2021
למיכל הורכב ברז חדש שסופק ע"י הלקוח
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381