אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ש. אמיר 2016 בע"מ
15/05/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
2.7 ליטר
CB0026968
02/2017
02/2017
אפור
207 אט
אלומיניום
כן
15/05/2021
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406