אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אוניברסיטת חיפה - מערכת סגורה
03/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
3 ליטר
18/0330/068
04/2018
04/2018
לבן
232BAR
פלדה
כן
03/06/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383