אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי
13/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12L
18/1415/020
09/2018
09/2018
שחור
200bar
פלדה
מגף
כן
13/02/2021
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395