אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עיריית ראשון לציון
24/09/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P339131
06/2018
06/2018
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
23/09/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395