אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אהרון
22/08/2019
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
2L
TGB018
07/2010
08/2019
שחור
232BAR
פלדה
כן
22/08/2020
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395