אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
19/10/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
12L
PL0016
03/2017
03/2017
לבן
230 ATM
פלדה
כן
19/10/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379