אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבירם בן צבי
15/07/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P349127
10/2018
10/2018
ירוק
207BAR
אלומיניום
כן
15/07/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395