אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
09/10/2020
Worthington
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
11.3
cc168050
11/2013
07/2017
כחול
3000 PSI
אלומיניום
כן
09/10/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379