אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

סימור 1234
03/11/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80Cf
AS0744586
08/2016
08/2016
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
03/11/2021
לא

שלומי פלניצקי
SEAMOR
29381