אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
06/06/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
003417
06/1999
05/2019
לבן
200
פלדה
כן
06/06/2021
ישנה מדבקה אשר עוטפת את המיכל במרכז
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371