אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מעגן מיכאל 033
11/12/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
80CF
P29646
11/2011
11/2019
אלומניום
207 BAR
אלומיניום
כן
11/12/2020
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393