אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

נוק בוסידון
21/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P297232
05/2017
05/2017
כסוף
207BAR
אלומיניום
כן
21/12/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395