אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מוהנד חלאילה
02/07/2020
ECS
SCUBA
הסבה לניטרוקס
0
12Liter
PL0008
03/2017
03/2017
לבן
230BAR
פלדה
כן
02/07/2021
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381