אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אקדמית צלילה באקה
10/07/2019
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s063
PP6761
09/2018
09/2018
אלומניום
207BAR
אלומיניום
כן
10/07/2020
מיכל וברז חדשים
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395