אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

צוללי שמיר
06/06/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.2
P214128
09/2014
05/2019
כחול
207
אלומיניום
לא
לא

תמיר אלחלל
צוללי שמיר
29371