אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אילן בר קט
15/10/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
11.1
AS0764889
05/2017
05/2017
אפור
207 אט'
אלומיניום
פקק ברז
כן
15/10/2020
כן

ניר צמח
DecoStop Israel
29406