אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אבי לביא
29/09/2020
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
1
3L
UUD035
06/2020
06/2020
232 ATM
פלדה
כן
29/09/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379