אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אינדיגו
01/12/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
S80
P140598
08/1994
06/2019
צהוב
207BAR
אלומיניום
כן
01/12/2021
לא

שלומי פלניצקי
אינדיגו
29381