אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שלומי
26/12/2019
Worthington
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
50Cf
CC170516
12/2013
01/2017
תכלת
207 bar
אלומיניום
ממצאים בהברגה
לא

רוני ברק
מעגן מיכאל
29393