אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

מיכאל גולדשטיין
25/06/2019
ECS
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
12B LITER
P2N108
05/2017
05/2017
לבן
230 BAR
פלדה
כן
26/03/2020
המיכל הגיע מורכב כדאבל
כן

שלומי פלניצקי
פוצקר
29381