אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

אוניברסיטת חיפה - מיכל בלאווט
03/06/2020
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית, הסבה לניטרוקס
0
S 40
BI0011220
05/2010
05/2020
אפור טבעי
3000 PSI
אלומיניום
כן
03/06/2021
כן

ערן רוזן
school of marine sciences university of haifa
29383