אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

עינאל צלילה
16/10/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
1
7
r8843
09/1998
07/2017
אלומניום
3000 PSI
אלומיניום
כן
16/10/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379