אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ירון ברבי
26/11/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
s80
P348001
10/2018
10/2018
כחול
207BAR
אלומיניום
מגף
כן
26/11/2021
לא

דניאל קוסטה
SEPA
29395