אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ניקיטה פדורנקו
30/01/2020
EUROCYLINDER
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
PL0002
03/2017
03/2017
לבן
232 ATM
פלדה
כן
30/01/2021
כן

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379