אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

ערן אהרון
02/08/2019
Catalina
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
12
As208095
06/1999
05/2017
אלומניום
200
אלומיניום
כן
02/08/2020
לא

דניאל רוזמרין
קיסריה העתיקה
29384