אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

רן רוקה
03/09/2020
Luxfer
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
11.3
p230307
01/1996
08/2016
סגול
3000 PSI
אלומיניום
כן
03/09/2021
לא

שמעון קושניר
קיסריה העתיקה
29379