אישור בדיקה חזותית למיכל צלילה

שי שליו - נחשון עבודות ימיות
10/02/2020
Faber
SCUBA
בדיקה ויזואלית
0
15
94/058/05
09/1994
01/2020
לבן
200
פלדה
רשת, מגף
לא
מאושר לשימוש אויר בלבד!
לא

איתן מהר"מ
אקווה דורה/רוח צפונית
29380